ทีเค สตีล ซัพพลาย จำกัด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรับตัดพับเหล็ก รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ

บางครั้งยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับตัดพับเหล็ก ว่ากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ มีความเป็นมาอย่างไร แล้วเหล็กที่ได้มาจะต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง วันนี้จึงอยากให้รู้ถึงขั้นตอนเหล่านั้น

เบื้องต้นต้องรู้ว่าโลหะในงานอุตสาหกรรมที่นำมามีคุณสมบัติอะไรบ้างงแล้วประเภทของโลหะมีอะไรที่น่าสนใจ โดยจำแนกได้ประมาณนี้

  • อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเน้นใช้ความร้อนเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งโลหะจะสามารถนำความร้อนได้เป็นอย่างดี
  • โลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้อย่างสูงและดีมาก
  • มีความทนทาน ทนทานต่อสภาพการใช้งานได้อย่างมีอายุยาวนานมากขึ้น ทำให้ไม่เสื่อมอายุได้ง่ายด้วยความคงทนของตัวโลหะ
  • มีอุณหภูมิที่คงที่ (ปกติ) ยกเวนเพียงแค่โลหะประเภทปรอท รวมถึงมีความเหนียวและความแข็งค่อนข้างสูงมาก แต่ก็เหมือนเดิมเช่นเคย คือ ยกเว้น โลหะปรอท
  • จะมีผิวมันขาว แต่ก็จะเป็นสีโลหะโดยทั่ว ๆ ไป
  • เมื่อเจออุณหภูมิสูง ๆ จะต้องสามารถขยายตัวได้

ส่วนประเภทของวัสดุโลหะนั้นแบ่งออกง่าย ๆ เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ

อย่างที่หนึ่ง วัสดุโลหะประเภทเหล็ก จะเป็นโลหะที่มีเหล็กเป็นฐาน มักนิยมใช้กันมากในวงการอุตสาหกรรม ตัวอย่างของวัสดุโลหะประเภทนี้จะมีประมาณนี้ เหล็กกล้า เหล็กเหนียวและเหล็กหล่อ เป็นต้น หลักสำคัญสำหรับวัสดุประเภทนี้ คือ สามารถที่จะนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น และยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปทรงต่าง ๆ ได้อีกมากมายหลายวิธี โดยวิธีที่นำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงออกแบบรูปทรงนั้นคือ การกลึง การหล่อ การอัดรีด รูปขึ้นมาเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการ

อย่างที่สอง วัสดุโลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก จะเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นสวนผสมเลย แต่จะมีการผสมโลหะบางชนิดเพิ่มเข้าไป โดยโลหะที่เพิ่มเข้าไปนั้นอาจจะมีราคาที่สูงมากกว่าเหล็กด้วยซ้ำ ซึ่งโลหะประเภทเหล่านี้ก็คือ ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทองคำ เงิน แมกนีเซียม ตะกั่ว เป็นต้น โดยโลหะเหล่านี้มักจะถูกนำมาใช้งานกับอุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้น อย่างเช่น ดีบุกมักจะใช้กับงานที่ต้องใช้ความทนต่อการกัดกร่อน ทองแดงที่ต้องมาใช้งานกับไฟฟ้า รวมถึงอลูมิเนียมที่ต้องใช้กับงานที่น้ำหนักเบา

รวมถึงความเหนียวและความเปราะของโลหะจะมีความแตกต่างกันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง โดยจะสามารถสังเกตได้จากความยืดหยุ่นของวัตถุนั้น ๆ ที่จะมีการยืดออกจากกันว่าจะมากน้อยแค่ไหน โดยหากยืดออกมามาก แสดงว่ามีความเหนียวมากนั้นเอง แต่ว่าหากวัสดุนั้นยืดออกจากกันได้เพียงแค่นิดเดียว แล้วขาดออกจากกัน ก็แสดงว่ามีความเปราะค่อนข้างมาก แต่สำหรับโลหะที่มีการผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีความเหนียวแน่นที่มีมาก เพื่อมีคุณสมบัติเหมาสมกับการใช้งานคงทนและทนตอแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการซึมซับพลังงานได้ดีก่อนที่มีการเกิดความเสียหายได้มากกว่าวัสดุที่มีความเปราะบาง จึงสามารถบอกได้ว่าโลหะส่วนใหญ่จะมีความเหนียวทนทานมากกว่าความเปราะนั่นเอง

ทำไมถึงต้องเป็นตัดพับเหล็ก

อันที่จริงแล้วมันก็คือการพับโลหะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กกล้า อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง ล้วนแล้วแต่ที่จะนำมาขึ้นรูปทรง นำมาดัด นำมาพับตามแบบ โดยขึ้นอยู่กับรูปงานที่เราจะต้องนำมาใช้งาน เครื่องจักรจะเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมุมต่าง ๆ ให้ออกมาตามที่เราต้องการ และจะทำให้งานที่ตัดพับเหล็กออกมาเท่ากัน

โดยการตัดพับเหล็ก เราอาจจะใช้เครื่องพับเหล็กที่มีแรงดันมากถึงกว่า 400 ตันเพื่อจะได้งอเหล็กได้ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กที่บางหรือหนามาก!! แต่ช่างที่ดำเนินการในส่วนนี้จะคำนึงถึงความต้องการของเราด้วยว่าจะให้พับตรงส่วนไหน เพราะการพับเหล็กจะต้องมีกะองศาให้ได้มุมได้ตามขนาดที่จะพับลงไป และเครื่องจะต้องสามารถที่จะจับชิ้นงานนี้ได้ และโลหะจะต้องให้ความยืดหยุ่นที่สามารถรับได้

เครื่องจักรสามารถรับพับเหล็กได้อย่างไร

เริ่มด้วยปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมมีเครื่องจักรที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเขียนผ่านโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ว่าต้องการทำให้บากมุมตรงไหน และอยากให้เหล็กนั้นพับเป็นไปในรูปแบบใด โดยเครื่องจักรที่มีก็จะสามารถพับได้ตามแบบที่ช่างมีการลงมือเขียนไว้ ในตัวเครื่องจักรจะสามารถปรับค่าในส่วนของตัวแปรต่าง ๆ ได้ให้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถชดเชยค่าตัวแปรที่หายไปในแต่ละตัวได้ อาทิเช่น ชนิดของเหล็ก ความหนา ระยะความยาวของแต่ละแผ่นและตัวแปรอื่น ๆ ส่วนในเรื่องของการคอนโทรลเครื่องพับยังช่วยคำนวณแรงกดออกมาให้ได้เป็นมุมที่ต้องการพับเหล็กได้อย่างถูกต้องแน่นอนและแม่นยำมากขึ้นที่สุด เพื่อจะได้นำไปติดตั้งประกอบให้สมบูรณ์

ดังนั้นการรับพับเหล็กของผู้รับเหมาทำให้ เขาจะต้องมีคัดกรองโลหะที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานก่อน และต้องดูว่าการรับพับเหล็ก จะต้องรองรับเหล็กที่ความหนามาก ยาวมาก และจะสามารถรองรับงานในปริมาณที่มากได้หรือเปล่า เพื่อให้ธุรกิจที่ต้องการกำลังผลิตสูง ๆ ได้องค์ประกอบของชิ้นส่วนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น พับเหล็ก มุมฉาก มุมบ้าน โดยเป็นไปตามแบบที่เราต้องการอีกด้วย เมื่อองค์ประกอบครบ งานก็จะออกมาได้เป็นอย่างดี หลังจากที่เราเข้าใจในทุก ๆ ส่วนก็จะทำให้เราจัดการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกิดจากเครื่องจักร หรือเกิดจากตัวโลหะที่นำมาทำพับเหล็กก็ตามแต่