ทีเค สตีล ซัพพลาย จำกัด

ลักษณะการใช้งานของเหล็กแผ่น

ความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กแผ่น

เหล็กแผ่น มีทั้งที่เป็นแบบแผ่นดำและแผ่นขาว แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นใช้แผ่นดำซะมากกว่า แต่ความแตกต่างของเหล็กแผ่นดำปละเหล็กแผ่นขาวจะอยู่ที่ขนาด แต่ในส่วนที่เป็นความหนาจะมีให้เลือกหลายขนาดมากไม่ได้ต่างกันเลย แต่เหล็กแผ่นดำจะถูกเรียกได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กแผ่น เหล็ก Plate แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิกขึ้นมาเพิ่มอีก 1 แบบ เป็นเหล็กแผ่นแบบลาย แต่ให้นึกง่าย ๆ เลยว่าเวลาเราเดินข้ามสะพานลอยที่ปูอยู่ นั้นคือเหล็กแผ่นที่เราพูดถึง จะมีการปูพื้นด้วยเล็กและมีลวดลาย จะคล้ายรูปกากบาท โดยเหล็กแผ่นเรามักจะถูกนิยมนำไปใช้กับงานโครงสร้างอาคาร โครงสร้างพวกรถยนต์ และงานที่ปูพื้นอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

ต่อมามาที่เหล็กแผ่นดำ หรือที่เรียกกันว่าเหล็กแผ่น โดยมีการทำมาจากเหล็กแผ่นม้วนคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน ถูกควบคุมด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัย เหล็กมีคุณภาพปราศจากเหล็กที่ด้อยคุณภาพทั้งสิ้น ไม่มีสารปลอมปนเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวมีความเรียบ มีหลายขนาดและความหนาตามที่ต้องการ

ลักษณะการใช้งานของเหล็กแผ่น

การใช้งานของเหล็กแผ่น จะเหมาะสำหรับงานทั่ว ๆ ไป เช่น การปูพื้น การเชื่อมต่อของโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ งานสะพานเหล็ก โดยจะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่จะมีหลายขนาดและหลายความหนา และปัจจุบันเหล็กแผ่นรีดร้อน จะถือเป็นสินค้าพื้นฐานที่เป้นตัวแปรกลไกสำคัญ ๆ ในการตอบสนองการเติบโตทางสังคมและความเจริญรุ่งเรืองเศรฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมปิโตรเรียม อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดยการจะเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนมาใช้งานนั้นผู้ซื้อจะต้องมีปัจจัยที่นำมาพิจารณาหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ความแตกต่างระหว่างเหล็กแผ่นกับเหล็กเส้น

เหล็กแผ่นกับเหล็กเส้นนั้นมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ อย่าง อย่างสิ้นเชิง เพราะว่าเหล็กเส้นเนี้ยเกือบ 100% ที่จะใช้ในพวกงานก่อสร้างเป็นหลัก แต่ในส่วนของเหล็กแผ่นจะถูกนำไปใช้กับงานที่มีความหลากหลายมากกว่า พวกงานก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ พวกอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ พาหนะต่าง ๆ งานชลประทาน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ในส่วนของการผลิตเหล็กเส้นจะอาศัยเครื่องจักร แต่จะใช้เครื่องจักรคนละชนิดกับการผลิตเหล็กแผ่น เพราะในโรงงานนึงมักจะผลิตแค่อย่างใดอย่างนึง หากผลิตทั้งสองอย่างต้องใช้เครื่องจักรทั้ง 2 ตัว ซึ่งก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มอีกเท่านึงกลายเป็นมูลค่ามหาศาล ส่วนการผลิตเหล็กแผ่นก็จำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงกว่าการผลิตเหล็กเส้น เพราะคุณภาพระดับทั่ว ๆ ไป จะสูงกว่าและต้องการความบริสุทธิ์ของตัวเนื้อเหล็กกล้าและตัวผิวเหล็กแผ่นที่จะสะอาดตากว่า ตามการใช้งาน

โดยรวมแล้วการนำไปใช้ของเหล็กแผ่นรีดร้อนสามารถที่จะนำไปใช้งานได้หลากหลายแบบมาก โดยการใช้งานหลัก ๆ จะมีประมาณนี้ นำมารีดเย็นต่อ, การกัดล้างผิวและเคลือบน้ำมัน ทำให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และการแปรรูปให้เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง พวกงานวิศวกรรมยา และพวกงานโครงสร้าง, ส่วนการตัดแผ่น มักจะนำมาขายปลีก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง กับ ช่างทั่วไป แต่หากเราไม่สะดวกในการไปเลือกชนิดเหล็กแผ่นด้วยตนเองผู้รับตัดเหล็กแผ่นสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยในการเลือกให้ตรงความต้องการและสเปกการใช้งานได้ อีกทั้งยังไม่เสียเวลาหรือเลือกผิดเลือกถูกอีกด้วย